Guddig Mbooyo (Nowàmbar 2018 lay génn), Lamin Mbaay

Bu weesoo Senegaal, mënees naa jënd sunuy téere ca Amerig, Meksig, Kanadaa ak Frãs. Ku leen soxla ci réew yi nu limul fii, mën naa jokkook nun