Sunuy téere

Cuqleen téere bu leen neex ngir xam li ci biir door koo jënd

4 téere yi feeñagum

Bu weesoo Senegaal, mënees naa jënd sunuy téere ca Amerig, Meksig, Kanadaa ak Frãs. Ku leen soxla ci réew yi nu limul fii, mën naa jokkook nun